Dla Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku 2019 rok to czas wyjątkowy, ze względu na jubileusz 25-lecia. Z tej okazji w piątek 1 lutego br. w Urzędzie Miejskim w Słupsku odbyło się uroczyste spotkanie, na którym podsumowano dotychczasową działalność .
Wraz z zaproszonymi gośćmi, którzy od lat współpracują i wspierają SPMZOZ, mieliśmy okazję do wspólnego wspominania początków działalności, a także ważnych z perspektywy dynamicznego rozwoju firmy, momentów z minionych 25 lat.

W tym ważnym dniu dla firmy gratulacje złożyła Pani Krystyna Danilecka – Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska. Zaproszeni goście chętnie zabierali głos i składali gratulacje na ręce Pani Marii Mazur Dyrektor Zakładu .

Historia SPMZOZ to także historia ludzi, którzy ją współtworzą oraz tych, z którymi od lat rozwijane są partnerskie relacje. To właśnie tym osobom, które wspierały i wspierają rozwój Zakładu podziękowała Dyrektor Maria Mazur wyróżniając pracowników za dotychczasową rzetelną i sumienną pracę oraz wkład w rozwój SPMZOZ.

SPMZOZ w Słupsku jest największym świadczeniodawcą w regionie w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Średnio miesięczne wykonuje 27 tys. porad lekarskich, 200 lekarskich wizyt domowych, 15 tys. badań laboratoryjnych, 5400 zdjęć rtg, 1400 iniekcji (w tym 400 w domu chorego), 1300 szczepień.