Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Słupsk

fot. UM

Dzieci słupskich urzędników przejęły dzisiaj gabinety w Urzędzie Miejskim. W związku ze strajkiem nauczycieli zaprosiliśmy młodych słupszczan do Ratusza. Rodzice, którzy mieli trudności ze znalezieniem innej formy opieki zabrali dziś swoje dzieci do pracy. Udało nam się zorganizować dla nich czas.

Zachęcamy wszystkich pracodawców do wyrozumiałości w stosunku do osób, które nie mają możliwości zorganizowania zastępczej opieki dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym.