Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Słupsk

Informujemy, że ponownie udrożniony został przejazd na skrzyżowaniu ulic Michała Mostnika i Ignacego Łukasiewicza wraz z odcinkiem ulicy do Starego Rynku.

Ulica Mostnika zamknięta została we wtorek 2 kwietnia br. z powodu prac związanych z wykonaniem nawierzchni jezdni. W tym czasie drogowcy wyłożyli na całej długości ulicy dwie warstwy bitumiczne
i wykonali niezbędne prace przy skrzyżowaniu ulic Mostnika i Łukasiewicza.

Równocześnie kontynuowane są prace przy wykonywaniu chodników i parkingów na odcinku od skrzyżowania z ulicą Łukasiewicza do ulicy Dominikańskiej. Ten odcinek jezdni nadal jest zamknięty.
O wszelkich zmianach i utrudnieniach komunikacyjnych związanych z pracami remontowymi w tym rejonie miasta będziemy Państwa informowali.

Zadanie pod nazwą „Przebudowa i modernizacja infrastruktury w ciągu pasów drogowych ulic: Mostnika, Dominikańska, Kowalska” realizowane jest w ramach projektu „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.