Komendant Miejski Policji w Słupsku insp. Leszek Gurski uczestniczył w uroczystościach związanych z 74. rocznicą zakończenia II Wojny Światowej w Europie. Uroczystość odbyła na placu Zwycięstwa. Pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego zostały złożone kwiaty, były okolicznościowe przemówienia, apel podległych i salwa honorowa.

Komendant Miejski Policji w Słupsku insp. Leszek Gurski brał udział w uroczystościach upamiętniających 74. rocznicę zakończenia II Wojny Światowej. Obchody odbyły się 8 maja 2019 r. na placu Zwycięstwa w Słupsku. Szkołę Policji reprezentowała mł.insp.Dorota Przypolska - zastępca Komendanta Szkoły, a Państwową Straż Pożarną - Komendant Miejski bryg. Krzysztof Ulaszek.

Po okolicznościowych przemówieniach odczytano apel podległych, a wojskowa kompania honorowa oddała salwę.

Symbolem pamięci o ofiarach tych wydarzeń było złożenie okolicznościowej wiązanki pod pomnikiem Żołnierza Polskiego.

  • Komendant Miejski i pozostałe służby podczas apelu
  • Komendant Miejski podczas uroczystości
  • Komendanci zmierzają w kierunku pomnika
  • Komendant Miejski składa kwiaty przed pomnikiem
  • Komendant składa kwiaty przed pomnikiem
  • Komendanci oddają honor