Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Słupsk

Fot. Pixabay

Referat Planowania i Kontrolingu Finansowego Urzędu Miejskiego w Słupsku poszukuje pracownika na stanowisko pracy ds. planowania budżetu. Nabór dotyczy zatrudnienia na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Wydziale Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. planowania budżetu w Referacie Planowania i Kontrolingu Finansowego w Wydziale Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego”, w terminie do dnia 20 maja 2019 roku.

Wszelkie informacje odnośnie niezbędnych wymagań, zakresu obowiązków, warunkach pracy znajdziecie Państwo tutaj – link do szczegółów.