Maj jest Miesiącem Godności i Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Miejska Biblioteka Publiczna od wielu lat prowadzi aktywną działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Współpraca z Warsztatem Terapii Zajęciowej Polskiego Związku Niewidomych trwa już kilkanaście lat. Jedną z form współpracy z WTZ PZN jest prezentacja rękodzieła artystycznego ich podopiecznych. Dlatego jak co roku w maju, już po raz siedemnasty w bibliotece przy ul. Podgórnej 1 zaprezentowano wystawę zatytułowaną „Ich Prace”. Organizatorzy wystawy poprzez ukazanie twórczości młodzieży niepełnosprawnej, umożliwiają jej uczestnictwo w życiu kulturalnym miasta, jak również odkrywają i promują nowe talenty. Eksponowane są różnorodne techniki: rysunek, malarstwo, grafika, decoupage, ceramika, rzeźba i płaskorzeźba. Wystawę można oglądać do końca sierpnia w godzinach otwarcia biblioteki.