Plakat Czechowicz
Zapraszamy na spotkanie autorskie z Januszem Czechowskim dotyczące jego nowej książki "Wokół kolonialno-emigracyjnych problemów II Rzeczypospolitej". Spotkanie odbędzie się 19 czerwca 2019 r. o godz. 17.00 w czytelni przy ul. Grodzkiej.
 
Polskie wychodźstwo ma długą tradycję. Odbywało się praktycznie we wszystkich kierunkach i na każdy kontynent. wiele było przesłanek, które współtworzyły zjawisko emigracji w ujęciu globalnym. Jednak na przełomie XIX i XX wieku i później, w latach 1918-1939, sprawą podstawową, wpływającą na podejmowanie decyzji o wyjeździe, były kwestie o podłożu społeczno-ekonomicznym. Schyłkowy okres rozbiorów, a w nim zmiany w sektorze rolnym oraz przemysłowym w zaborze rosyjskim i austriackim szczególnie negatywnie oddziaływały na chłopstwo i miejski proletariat.

Biogram ze strony autora (link):
JANUSZ CZECHOWSKI – DOKTOR NAUK HUMANISTYCZNYCH
Przez lata związany z Zakładem Historii XX w. Instytutu Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku. Jest autorem książek, a także kilkudziesięciu opracowań dotyczących głównie Finlandii i stosunków polsko-fińskich, kontaktów polsko-litewskich, wzajemnych relacji ze Szwecją, Niemcami, Danią i ZSRR oraz zagadnień politycznych, gospodarczych i kulturalnych II Rzeczpospolitej.