Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Słupsk

Dzielnicowa z Kobylnicy wspólnie z funkcjonariuszką Straży Gminnej w Kobylnicy przeprowadziły prelekcje w miejscowej szkole podstawowej, podczas których omówiły temat bezpiecznych zachowań nad wodą. Zajęcia przeprowadzone były z okazji zbliżających się wakacji oraz w ramach ogólnopolskiej kampanii MSWiA "Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą".

W miniony czwartek dzielnicowa z Posterunku Policji w Kobylnicy wraz z funkcjonariuszką reprezentującą miejscową straż gminną spotkały się  z uczniami drugich i trzecich klas szkoły podstawowej. Mundurowe powiedziały dzieciom o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, jakich należy przestrzegać podczas pobytu nad wodą. Celem spotkania było uwrażliwienie uczniów na zagrożenia, z jakimi mogą się spotkać podczas zbliżających się wakacji. Prowadzące zwróciły również uwagę na sprawy związane z zagubieniem się w miejscach intensywnie odwiedzanych przez turystów. Dzieci miały okazję do przedstawienia swojej dotychczasowo zdobytej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniach, chętnie odpowiadały na pytania. Nie zabrakło również pytań kierowanych do prelegentek.

W czasie spotkania dzieci wykazały się dobrą znajomością tematu. Wiedziały, że flaga koloru białego zezwala na wejście do wody. Jednogłośnie i bezbłędnie odpowiedziały na pytanie: kiedy nie należy korzystać z kąpieli. Znały też zasady bezpiecznego opalania się i należytego zachowania w czasie urlopowania nad kąpieliskiem. Nauczyciele słusznie zauważyli, że nauka prowadzona przez mundurowych od najmłodszych lat pobytu dzieci w szkole przynosi rezultaty. Dzieci zapamiętują prezentowane im ilustracje i filmy instruktażowe, a przede wszystkim słowa wypowiadane przez funkcjonariuszy.

Zajęcia miały charakter przypomnienia, ale też poznania nowych zagadnień z zakresu bezpieczeństwa nad wodą. Dzieci nie kryły swojego zadowolenia z powodu zbliżającego się zasłużonego wypoczynku letniego. Na zakończenie spotkania wyraźnie powiedziały, że po ciekawie przeprowadzonej lekcji wstydem by było zapomnieć o zasadach bezpieczeństwa nad wodą.

Spotkanie z mundurowymi odbyło się z powodu zbliżających się wakacji oraz w ramach ogólnopolskiej kampanii MSWiA  "Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą".