Szanowni Państwo!

W związku z planowanym ubieganiem się Miasta Słupska o środki finansowe w ramach programu „Rozwój lokalny”, mając na celu stworzenie projektu będącego odpowiedzią na faktyczne potrzeby mieszkańców, serdecznie zapraszam do udziału w ankiecie.

Zakres spraw, którymi może i powinien zajmować się samorząd miejski regulują przepisy prawa. Wśród nich najważniejsze jest dążenie do poprawy jakości życia w mieście poprzez m. in. doskonalenie oferty usług skierowanych do mieszkańców.

Ankieta, którą do Państwa kieruję, umożliwi władzom samorządowym poznanie Państwa poglądów i opinii nt. warunków życia w mieście oraz pozwoli wykorzystać je do opracowania projektu do dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Wierzę, że uzyskana w ten sposób wiedza pomoże Urzędowi Miasta i pozostałym instytucjom w doskonaleniu usług publicznych oraz w planowaniu rozwoju naszej społeczności. Udział w badaniu jest dobrowolny.

Bardzo nam zależy, aby wróciła do nas jak największa liczba ankiet. Tylko wtedy bowiem będziemy mogli uznać nasze badanie za w pełni wartościowe, spełniające wymogi poprawnych badań społecznych. Ankietę można wypełnić on-line na stronie – link do ankiety (kliknij) lub w wersji papierowej dostępnej w Urzędzie Miejskim w Słupsku przy Centrum Obsługi Mieszkańca (COM) i Urzędzie Stanu Cywilnego (USC). Wypełnioną ankietę w wersji papierowej można wrzucić do urn zlokalizowanych przy COM i USC. Link do ankiety znajduje się również na Facebook Miasta.
Ankieta jest całkowicie anonimowa. Wszelkie zebrane informacje będą wykorzystywane wyłącznie do sporządzenia zbiorczych zestawień.

Z góry bardzo Państwu dziękuję za czas i wysiłek poświęcony na wypełnienie ankiety. Wierzę, że pytania ankiety okażą się dla Państwa interesujące. Proszę o wypełnienie ankiety do dnia 9 lipca 2019 r.

Z wyrazami szacunku

PREZYDENT
MIASTA SŁUPSKA