W związku z wystąpieniem suszy rolniczej na terenie gmin województwa pomorskiego, potwierdzonej przez System Monitoringu Suszy, rolnicy którzy ponieśli z tego tytułu szkody w uprawach rolnych, mogą składać wnioski o ich oszacowanie.

Wnioski należy dostarczyć do sekretariatu Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (pok. 219) Urzędu Miejskiego w Słupsku, pl. Zwycięstwa 3 w godzinach pracy Urzędu (pon. 7.30 – 16.30, wt.-czw. 7.30 – 15.30, pt. 7.30 – 14.30).

Druki dostępne są w pok. 206 Urzędu Miejskiego w Słupsku oraz do pobrania poniżej:

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW – do 12 sierpnia 2019

Dodatkowa informacja Pomorskiej Izby Rolniczej:

Ustalenia wysokości szkody w uprawach dokonuje komisja na miejscu, poprzez lustrację od wschodów do czasu zbioru plonu głównego lub jej likwidacji.

W przypadku, gdy następuje zbiór, a jeszcze nie było komisji szacujących straty, zaleca się pozostawienie pasa kontrolnego upraw, tak aby komisja w sposób reprezentatywny i wiarygodny oceniła straty w uprawach.

Do protokołu może być również dołączona dokumentacja fotograficzna szkód potwierdzająca ich zakres.