Głosowanie na zadania zgłoszone w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego rozpocznie się 13 września i potrwa do 3 października. Już teraz przypominamy zasady i sposób głosowania.

Głosujemy papierowo (w jednym z 12 punktów do głosowania) LUB elektronicznie ( przez stronę www.slupsk.wybiera.pl)

Opisy zadań, na które możemy oddawać głosy (do pobrania).

Lista punktów do głosowania:

OKRĘG I
> Miejska Biblioteka Publiczna – filia nr 6 (ul. Romera 6),
> Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji (ul. Szczecińska 99),
> Słupski Ośrodek Kultury (ul. Braci Gierymskich 1)
OKRĘG II
> Miejska Biblioteka Publiczna – filia nr 5 (ul. Jana Kazimierza 19),
> Miejska Biblioteka Publiczna – filia nr 3 (ul. Zygmunta Augusta 14),
> Park Wodny „TRZY FALE” (ul. Grunwaldzka 8a)
OKRĘG III
> Słupskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej (ul. Niedziałkowskiego 6),
> Urząd Miejski, Biuro Obsługi Interesanta pokój 8 (Plac Zwycięstwa 3),
> Miejska Biblioteka Publiczna (ul. Grodzka 3),
OKRĘG IV
> Młodzieżowy Dom Kultury (ul. Szarych Szeregów 8),
> Miejska Biblioteka Publiczna – filia nr 7 (ul. Podgórna 1/7),
> Miejska Biblioteka Publiczna – filia nr 11 (ul. Hubalczyków 8).

Papierowa karta do głosowania zostanie udostępniona w dniu głosowania. Tylko taka karta (z odpowiednimi elementami graficznymi, będzie kartą uznawaną za WAŻNĄ).

ZASADY GŁOSOWANIA:
1. Wyboru zadań do budżetu obywatelskiego dokonują mieszkańcy Słupska.

2. Głosujący może wybrać maksymalnie 6 zadań z listy w następujący sposób:

– jedno
zadanie infrastrukturalne ogólnomiejskie ( grupa A),
– jedno zadanie infrastrukturalne dedykowane szkołom (grupa B),
– jedno zadanie infrastrukturalne lokalne (w dowolnym z okręgów)(grupa C),
– maksymalnie trzy zadania społeczne (grupa D).

3. Głosujący powinien wpisać czytelnie swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania
i podpisać się (w wersji elektronicznej zamiast podpisu konieczne jest zaznaczenie w karcie oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych).

4. Głosujący może wziąć udział w głosowaniu tylko raz – czyli wypełnić tylko jedną kartę do głosowania (papierową LUB elektroniczną) – i oddając maksymalnie 6 głosów.

5. Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

a) na karcie wpisano numery więcej niż:

jednego zadania infrastrukturalnego ogólnomiejskiego;
– jednego zadania infrastrukturalnego dedykowanego szkołom;
– jednego zadania infrastrukturalnego lokalnego (w dowolnym z okręgów);
– trzech zadań społecznych.

b)
mieszkaniec odda więcej niż jedną kartę w głosowaniu – wtedy unieważnia się wszystkie oddane głosy;

c)wpisane na karcie dane osobowe głosującego są nieczytelne,

d) głosujący nie podpisał się.