Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Słupsk

budżet

Informujemy, że Miasto Słupsk przystąpiło do prac nad projektem budżetu na 2020 rok. Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych Prezydent Miasta Słupska zobowiązany jest do przedstawienia Radzie Miejskiej w Słupsku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu budżetu na 2020 rok do dnia 15 listopada 2019 roku.

Prace nad budżetem prowadzone są zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku Nr IX/136/19 z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Słupska, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gdzie rozpisany jest szczegółowy harmonogram prac budżetowych.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami Uchwały (http://bip.um.slupsk.pl/rada_miejska/uchwaly_rady_miejskiej/31451.html )i śledzenia naszej strony, gdzie będziemy informować o kolejnych etapach przygotowania budżetu, konsultacjach, spotkaniach.