Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Słupsk

Fot. Pixabay

Zapraszamy na spotkania konsultacyjne ws. projektu Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020, które odbędą się:

1 października 2019 o 12.00
– 2 października 2019 o 16.00
oraz na dyżur konsultacyjny 9 października 2018 od 14.00 do 18.00.

Spotkania i dyżur odbędą się w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej w Słupsku przy ul. Niedziałkowskiego 6.

Oprócz tego cały czas możecie Państwo zgłaszać swoje uwagi dot. projektu Programu na załączonej karcie konsultacyjnej. Konsultacje trwają od 16 września br. do 16 października br.

Projekt programu współpracy 2020