Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Słupsk

Zapraszamy na koncert OLGI BOŃCZYK, który odbędzie się 13 października br. o 18.00 w Sali Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku.

Koncert dedykowany jest osobom dorosłym z niepełnosprawnością intelektualną i wieloraką.

Organizatorem koncertu jest Fundacja PRZYSTAŃ, która chce utworzyć pierwsze w Słupsku Przedsiębiorstwo Społeczne, w którym młodzi ludzie z niepełnosprawnością znajdą pracę i miejsce usamodzielnienia.

Fundacja zbiera środki na remont i adaptację budynku użyczonego przez Urząd Miasta Słupsk.

W trakcie koncertu odbędzie się licytacja.

Bilety w formie zaproszeń będą rozprowadzane przez Fundację PRZYSTAŃ, można je nabyć w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej
ul. Niedziałkowskiego 6, od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 16.00 lub w Filharmonii w piątki od 10.00 do 12.00 oraz od 14.00 do 16.00

Szczegóły znajdą Państwo na FB Cegiełka na przystań dla niepełnosprawnych.

Koncert odbędzie się pod honorowym patronatem: Fundacji Anny Dymnej „Mimo wszystko”, Pani Prezydent Miasta Słupsk oraz Pana Starosty Powiatu Słupskiego.

Dodatkowe wiadomości (tutaj – link).