Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Słupsk

Zapraszamy do udziału w Konkursie na „Miejsce Najbliższej Integracji i Aktywności Mieszkańców”, zwane MNIAM.
Organizatorem Konkursu jest Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku we współpracy z Miastem Słupsk. Konkurs jest realizowany w ramach zadania publicznego „Solidarność ekonomiczna” współfinansowanego ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego

Celem Konkursu MNIAM jest wyróżnienie i promocja podmiotów realizujących działania aktywizujące mieszkańców miasta oraz tworzenie w Słupsku sieci miejsc przyjaznych rozwojowi inicjatyw społecznych. Istotą Miejsca Najbliższej Integracji i Aktywności Mieszkańców jest sprzyjanie nawiązywania kontaktów pomiędzy mieszkańcami Słupska i ich integracji, zachęcanie do podejmowania wspólnych działań. Miejsca MNIAM to przestrzeń tętniąca życiem, przyciągająca ludzi, w której rodzą się rozmaite pomysły na ciekawe inicjatywy zwiększające zaangażowanie społeczne Słupszczan.

Więcej informacji w linku:http://cio.slupsk.pl/konkurs/