Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Słupsk

Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka – Wojewódzka przyznała Nagrody I stopnia dwóm nietuzinkowym młodym muzykom, animatorom sceny muzycznej w Słupsku choć na dwóch różnych biegunach 🙂

Maciej Banachowski – dostrzeżony w tym roku przez kapitułę przyznającą najważniejsze regionalne nagrody artystyczne, uhonorowany statuetką Pomorskiej Nadziei Artystycznej, aranżer i dyrygent. Absolwent słupskiej Szkoły Muzycznej I i II stopnia. A nade wszystko człowiek wysokiej kultury muzycznej, zdeterminowany by swoje życie zawodowe połączyć ze sztuką i realizować się w Słupsku. Słupska Sinfonietta – młodzieżowa, amatorska orkiestra kameralna bez jego entuzjazmu, pracy i oddania najpewniej skończyłaby swą działalność po pierwszym sezonie artystycznym. A tak dzięki jego umiejętnościom i wyczuciu potrzeb słuchaczy z koncertu na koncert poszerza grono swoich odbiorców.

Marcin Ostrowski – od 15 lat prowadzi Motor Rock Pub – jedną z najważniejszych scen muzyki metalowej w Polsce. Działalność muzyczna tego miejsca jest istotna dla Słupska na trzech poziomach:

   • osoby odnajdujące się w klimatach muzyki rockowej, metalowej i punkowej mają możliwość słuchania muzyki na żywo;

   • słupskie zespoły mają scenę, na której mogą się prezentować publiczności, a dzielenie się twórczością jest w sztuce najważniejsze;

   • dzięki renomie klubu udaje się zapraszać pierwszoligowych wykonawców zarówno polskich jak i zagranicznych, co z jednej strony zapewnia wysoki poziom artystyczny a z drugiej Słupsk istnieje na mapie koncertowej i jest brany pod uwagę przez tour menagerów.

    Gratulujemy 🙂