W związku z rozpoczęciem przebudowy jezdni ulic Tuwima oraz Szczecińskiej prosimy o przygotowanie się na zmianę organizacji ruchu.

Aby prace budowlane mogły być prowadzone na odcinku ulicy Szczecińskiej od ulicy Sobieskiego do wiaduktu oraz odcinek ulicy Tuwima od wiaduktu do ulicy Kołłątaja ruch pojazdów zostanie ograniczony do dwóch pasów, po jednym w każdym kierunku.

Powyższe działania przeprowadzone będą w ramach Programu poprawy bezpieczeństwa i funkcjonalności układu komunikacyjnego obszaru rewitalizacji, zadania ujętego w Gminnym Programie Rewitalizacji.