W ramach rewitalizacji centrum Słupska, pomiędzy ul. Długą a Ogrodową, powstał charakterystyczny chabrowy budynek – Dom Sąsiedzki, w którym przygotowywane są miejsca do rozwijania zainteresowań zarówno dla młodszych mieszkańców, jak i tych najstarszych oraz sala spotkań grupowych i indywidualnych z dużym aneksem kuchennym. W jego wnętrzu zaplanowano także uruchomienie świetlicy dla dzieci, w której będą mogły się spotkać, żeby zagospodarować czas wolny i uzyskać pomoc w odrobieniu lekcji i nauce.
Plac wokół Domu został dostosowany do działań związanych z integracją mieszkańców. Na miejscu został przygotowany ogród społeczny z rabatami, gdzie mieszkańcy będą mogli uprawiać różne gatunki roślin i zakładać miniogrody a także spędzać czas wśród roślin i zieleni. Utworzona została także strefa rekreacyjna z placem zabaw oraz siłownia zewnętrzna.
Nowa miejska placówka, która powstała w jednym z najbardziej zaniedbanych miejsc Słupska przyczyni się do poprawy funkcji społecznych oraz integracji środowiskowej mieszkańców a także modernizacji istniejącej infrastruktury poprzez dostosowanie jej do potrzeb mieszkańców.

Rozpoczęcie działalności Domu Sąsiedzkiego przewidziano na 2 grudnia 2019 r.

Remont i przebudowę obiektu na potrzeby utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego „Dom Sąsiedzki” wykonano w ramach projektu pn. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska” w ramach poddziałania 8.1.2 RPO WP 2014-2020.

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców, a także poprawa warunków życia na obszarze Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Słupska poprzez kompleksową rewitalizację.