Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Słupsk

Jeżeli doświadczasz przemocy, skorzystaj z pomocy i wsparcia !

Jeżeli jesteś świadkiem, nie bądź obojętny, reaguj ! Nie odwracaj się od przemocy !

Na naszej stronie pod adresem http://www.slupsk.pl/moje-miasto/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/ znajdują się informacje o miejscach, w których udzielana jest specjalistyczna pomoc dla osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz dla świadków przemocy.