Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Słupsk

Od końca października br. w Słupsku obowiązuje nowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych ze szczególnym uwzględnieniem obszaru rewitalizacji. Dokument ten wyznacza główne długofalowe zamierzenia strategiczne wspólnoty samorządowej miasta Słupska – mieszkańców i wyłonionych przez nich władz samorządowych – w odniesieniu do sfery społecznej funkcjonowania miasta.

Polityka Społeczna SŁUPSK 2025+ to jeden z najważniejszych dokumentów, który kompleksowo obejmuje plan działań Miasta Słupska w najważniejszych obszarach życia mieszkanek i mieszkańców naszego miasta. Znajdziecie tam Państwo konkretne rozwiązania co do realizacji zadań w zakresie profilaktyki w szkołach, kształtowania bezpieczeństwa rodzin w wymiarze społecznym i finansowym czy wsparcia osób z niepełnosprawnościami.
Zachęcamy do zapoznania się z publikacją Polityka Społeczna SŁUPSK 2025+ „ w pigułce”, stanowiącą kompendium wiedzy na temat przyjętych do realizacji polityk społecznych.
Polityka Społeczna_SŁUPSK_2025+ w pigułce [pobierz]

Pełna treść dokumentu składającego się dwóch woluminów sformatowanych w sposób umożliwiający odczytanie treści przez czytniki ekranu znajduje się na miejskim portalu internetowym pod adresem www.slupsk.pl/strategia

Publikacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w ramach projektu pn. „Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska”.