Fot. Pixabay

Od dnia 1 marca 2020 roku na terenie Miasta Słupska będzie obowiązywał nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zgodnie z Uchwałą Nr XIII/246/19 Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej).

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie papierowej dostępne będą w pokoju 207 Urzędu Miejskiego w Słupsku (Pl. Zwycięstwa 3), natomiast w formie elektronicznej znajdują się do pobrania poniżej:

DEKLARACJA (do pobrania wersja pdf)

Kiedy należy złożyć deklarację?

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca (art. 6m ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dz. U. z 2019r. poz. 2010) albo w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych określonych w deklaracji (art. 6m ust. 2 w/w ustawy).

Jak można złożyć deklarację?

1) osobiście lub listownie: Urząd Miejski w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk,
pok. 207 lub 219;

2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

a) format elektroniczny: DOC, DOCX, RTF, ODT, XLS, XLSX, ODS, CSV, TXT, SVG, GIF, TIF, BMP, JPG, PNG,PDF, ZIP;

b) dokumenty w formie elektronicznej należy przesyłać za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miejskiego w Słupsku udostępnianej na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP;

c) dokument musi być opatrzony ważnym bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP, będącym odpowiednikiem bezpiecznego podpisu elektronicznego, potwierdzającym tożsamość obywatela w systemie ePUAP..


Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.