Fot. Pixabay

Od 7 do 29 lutego br. pracownicy Urzędu Miejskiego w Słupsku będą roznosić decyzje podatkowe za 2020 rok. Decyzje dostarczane będą od poniedziałku do soboty. Pracownik Urzędu Miejskiego będzie posiadał przy sobie identyfikator służbowy.

Mieszkańcy otrzymają decyzję podatkową w kopercie, pracownik poprosi o złożenie czytelnego podpisu i wpisanie daty doręczenia na potwierdzeniu odbioru.
Pracownicy nie pobierają od mieszkańców jakichkolwiek kwot pieniężnych. Wpłat należy dokonywać na indywidualny nr konta wskazany w decyzji. Ustawowe terminy płatności to: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

Należy pamiętać, że w sytuacji, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty, czyli do 15 marca.

Jeżeli pracownik nie zastanie mieszkańca w domu, podejmie kolejne próby doręczenia decyzji.

Decyzje, które nie zostaną doręczone adresatom zostaną przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego.