W dniu 29 stycznia 2020 roku Rada Miejska w Słupsku podjęła uchwałę Nr XV/273/20 w sprawie ustalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Słupska w ramach projektu „Słupsk bez plastiku”.

Polegają one na dążeniu do stopniowego wyeliminowania produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych oraz zastąpienie ich produktami wielokrotnego użycia w odniesieniu do funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Słupsku i podległych jednostek organizacyjnych Miasta, a także w wymiarze edukacyjnym skierowanym do mieszkańców Słupska.

Uchwała jest kolejnym elementem zwracającym uwagę na potrzebę przeprowadzenia działań mających na celu zmniejszenie ilości generowanych odpadów oraz kształtowanie proekologicznych postaw.

Zapraszamy mieszkańców do zapoznania się z wyżej omawianym dokumentem – link do uchwały – kliknij.