Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku zwołała sesję Rady Miejskiej na dzień 26 lutego br. (środa) o godz. 9.00 w sali nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Informacja o sesji oraz porządek obrad dostępne są na stronie BIP – (link-kliknij).