Informacja o sposobie dostarczenia dokumentacji konkursowej na stanowisko Dyrektora Teatru Lalki Tęcza:

W związku z zapytaniami dotyczącymi formy dostarczenia dokumentacji konkursowej, Wydział Kultury Urzędu Miejskiego informuje, że jako formę dostarczenia kompletnej oferty należy traktować także dokumentację dostarczoną w podanym w ogłoszeniu terminie za pośrednictwem platformy ePUAP.
Jednocześnie z powodu sytuacji epidemiologicznej nie ma możliwości złożenia oferty osobiście w Kancelarii Urzędu.

Link do pełnej informacji o konkursie (kliknij).