strona 1

Szanowni Państwo,

w zaistniałej sytuacji związanej z zagrożeniem rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 i konieczności natychmiastowego reagowania na zmieniające się warunki,w tym zwiększającą się ilość osób zakażonych wirusem SARS-Cov-2, wystąpiłam, jako Prezydent Miasta Słupska, wspólnie z Panem Pawłem Lisowskim Starostą Słupskim, do Ministra Zdrowia o utworzenie na terenie naszego miasta laboratorium, które będzie przeprowadzało badania na obecność tzw.koronawirusa.

Nasza wspólna inicjatywa podyktowana jest dbałością o zdrowie i życie mieszkanek i mieszkańców Miasta Słupska i powiatu słupskiego. Zwiększona liczba testów i skrócenie czasu oczekiwania na wynik to jedne z najważniejszych czynności, jakie chronią nas przed rozprzestrzenianiem wirusa i umożliwiają szybką i adekwatną reakcję.

Dlatego podejmujemy starania ukierunkowane na utworzenie takiego podmiotu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku. Bierzemy pod uwagę stanowisko Pana Mieczysława Struka Marszałka Województwa Pomorskiego, który także mocno podkreśla konieczność zwiększenia liczby miejsc, w których wykonywane mogą być badania. Jesteśmy gotowi przeznaczyć środki finansowe i rzeczowe na ten cel, jednak bez pomocy ze strony Ministerstwa nie uda się zrealizować tej inicjatywy.

Mają Państwo możliwość zapoznać się szczegółowo z pismem, jakie skierowaliśmy dzisiaj do Pana Łukasza Szumowskiego Ministra Zdrowia. Mam nadzieję, że nasz apel i prośba uzyskają pozytywną odpowiedź ze strony administracji centralnej, co pozwoli zrealizować nasze zamierzenia i zadbać w jeszcze większym stopniu o wspólne bezpieczeństwo mieszkanek i mieszkańców Słupska i regionu słupskiego.

Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Prezydentka Miasta Słupska