Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Słupsk

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku działając w imieniu Prezydenta Miasta Słupska poszukuje najemcy lokalu użytkowego położonego w Słupsku przy ul. M. Mostnika 3, z przeznaczeniem na prowadzenie kawiarni – cukierni.

Szczegółu najmu znajdują się Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Słupsku.