Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Słupsk

Miło mam poinformować, że zawarte zostały umowy na dofinansowanie przebudowy ulic Małachowskiego i Kniaziewicza. Modernizacje obu ulic uzyskały wsparcie z Funduszu Dróg Samorządowych 2020 na poziomie 50% wydatków kwalifikowalnych. Przebudowy obu dróg powinny zostać wykonane w terminie do kwietnia 2021 r. Warto również podkreślić, że dla obu inwestycji Miasto posiada już wszystkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia.

Zakres planowanych prac na ulicy Małachowskiego przewiduje wymianę nawierzchni jezdni wraz z jej podbudową, przebudowanie skrzyżowania z drogami obsługującymi sąsiednie kwartały, powstanie nowej sieci kanalizacji deszczowej. Od podstaw wybudowane zostaną obustronne chodniki, zniesione zostaną bariery architektoniczne, utrudniające poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami. W pasie drogowym naprzemiennie, obustronnie zostaną wydzielone miejsca parkingowe, odtworzone zostaną pasy zieleni oddzielające ciągi piesze od jezdni. Wymienione także zostanie oznakowanie pionowe i poziome.
Wartość inwestycji wynosi 2.450.000 zł.

Natomiast zakres robót budowlanych na ul. Kniaziewicza obejmie przebudowę na całej długości ulicy (410 mb) konstrukcji jezdni w celu uzyskania parametrów wymaganych dla obciążenia 100kN. Istniejące nawierzchnie będą podlegać rozbiórce, a nawierzchnia zostanie dowiązana do istniejącej nawierzchni bitumicznej ul. Gdańskiej (dawniej DK6) i ul. Bohaterów Westerplatte (DW210). Zakres robót – oprócz budowy jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego przewiduje także przebudowę zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej, budowę ścieżki rowerowej/ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 2,5 m, budowę i przebudowę chodników. Zmodernizowane zostaną dwa przejścia dla pieszych, powstanie też jedno dodatkowe przy przebudowywanych dwóch skrzyżowaniach w pobliżu marketów. Po jednej stronie jezdni utworzone zostaną miejsca postojowe, w tym dla osób z niepełnosprawnościami. Zakres prac obejmuje także budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej. W ramach inwestycji wymienione i uzupełnione zostanie oznakowania pionowe i poziome.
Wartość inwestycji – podobnie jak w przypadku ul. Małachowskieigo – wynosi 2.750.000 zł.

Przebudowy ulic Małachowskiego i Kniaziewicza będą kolejnymi inwestycjami finansowanymi z Funduszu Dróg Samorządowych. Z edycji 2019 miasto uzyskało wsparcie na przebudowę ulic Piłsudskiego i Zaborowskiej oraz budowę ul. Legionów Polskich. Łączne uzyskanie wsparcie ze środków budżetu państwa w obu edycjach sięgnęła już ponad 8,3 mln zł.

 

ul. Małachowskiego
ul. Małachowskiego
ul. Małachowskiego
ul. Kniaziewicza
ul. Kniaziewicza