Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Słupsk

W poniedziałek, 7 września ogłoszone zostały nazwiska 3 nowych stypendystów 5. edycji programu naukowo-edukacyjnego ADAMED SmartUP, skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych. Celem programu jest popularyzacja nauk ścisłych i przyrodniczych oraz wsparcie rozwoju pasji i zainteresowań szczególnie uzdolnionej młodzieży.

Jedną ze stypendystek została Julia Kalinowska – absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku.

Stypendyści wybierani są rokrocznie spośród ubiegłorocznych laureatów na podstawie oceny ich pracy i zaangażowania, zaprezentowanych podczas konsultacji edukacyjnych odbywających się za pomocą platformy internetowej.

Stypendium w wysokości 40 tys. złotych Julia będzie mogła przeznaczyć na dowolny cel, związany z rozwojem naukowym.

Serdecznie gratulujemy!