Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Słupsk

Zapraszamy do zapoznania się z nową zakładką strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku (www.mopr.slupsk.pl). Dotyczy ona wolontariatu w ramach pomocy dla podopiecznych tej instytucji. Będzie to miejsce „spotkania” wolontariuszy i potrzebujących pomocy.

Z treści zakładki będzie można dowiedzieć się jakiego rodzaju wsparciem są zainteresowani podopieczni, a także placówki koordynowane przez MOPR. Wystarczy wypełnić tylko formularz zgłoszeniowy, który trafi do administratora strony internetowej, a potem ogłoszenie będzie widniało na witrynie tak długo jak będzie to konieczne. Wierzymy, że nowa platforma pomoże w dotarciu do osób potrzebujących i wolontariuszy. Ma ona charakter kompleksowy. Będziemy informować o wszelkich aktywnościach wolontariuszy i aktualnościach związanych z wolontariatem.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą, a docelowo do wypełnienia formularza zgłoszeniowego, bo… warto pomagać!

Zakładka wolontariatu