Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Słupsk

Funkcjonariusze słupskiej komendy spotkali się z uczniami klasy o profilu mundurowym, z którymi rozmawiali na temat służby w Policji. Mundurowi zachęcali uczniów do aktywności w zdobywaniu wiedzy i różnych umiejętności, które po ukończeniu szkoły zostaną wykorzystane w służbie. Przyszli kandydaci dowiedzieli się, jakie są wymogi i kryteria w procesie rekrutacji.

Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku zachęcają do pełnienia służby w Policji. W minionym tygodniu odwiedzili uczniów I klasy liceum o profilu mundurowym w Słupsku, których zachęcali do zdobywania wiedzy i różnych umiejętności, które niewątpliwie przydają się w procesie rekrutacji, do pełnienia służy w Policji. Choć nabór do służby dla pierwszoklasistów jest terminem odległym, to uczniowie byli bardzo zainteresowani przedstawianą im tematyką.

Kolejny raz potwierdza się informacja, że służba w Policji dla wielu młodych ludzi od zawsze była marzeniem. To szczególny rodzaj misji, polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli niesieniu pomocy innym i dbaniu o porządek publiczny. To zawód dla ludzi z pasją stwarzający możliwości rozwoju osobistego i miejsce pracy słusznie kojarzone z godnym wynagrodzeniem. Warto zaznaczyć, że początkujący funkcjonariusz (po kursie podstawowym) zarabia ok. 4 tys.zł. Aby zostać pomorskim policjantem, należy zapoznać się z informacjami poniżej:

Początkiem starań o wstąpienie w szeregi formacji jest osobiste złożenie dokumentów w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, w Komendzie Miejskiej Policji w Słupsku lub w pozostałych komendach miejskich i powiatowych w naszym garnizonie. Kolejnym krokiem jest rozmowa wstępna i sprawdzenie danych zawartych w kwestionariuszu. Następnie kandydaci biorą udział w spotkaniu organizacyjnym, na którym otrzymują niezbędne informacje do dalszego procesu rekrutacji. Po zakończeniu tych czynności kierowani są do słupskiej szkoły policji, gdzie odbywają się następne etapy.

Test z wiedzy ogólnej składa się z 40 pytań. Tematyka obejmuje zagadnienia z zakresu wiedzy o społeczeństwie. Po jego zakończeniu kandydaci przystępują do testu ze sprawności fizycznej, który polega na pokonaniu sprawnościowego toru przeszkód w czasie nie dłuższym niż 1 minuta i 41 sekund. Normy czasowe, jak i wymagania przy poszczególnych zadaniach są takie same w przypadku kobiet i mężczyzn.

Następne etapy, to test psychologiczny i rozmowa kwalifikacyjna. Ostatnim etapem jest ocena stanu zdrowia kandydata przez komisję lekarską. Na zakończenie tworzona jest lista rankingowa kandydatów według ilości zdobytych punktów. Im wyższa pozycja na liście, tym większa szansa na przyjęcie do Policji. Z powodu epidemii koronawirusa cała procedura realizowana jest zgodnie z reżimem sanitarnym.

Kto może pełnić służbę w Policji? Obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, posiadający co najmniej średnie wykształcenie, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych. Ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej: dobor.pomorska.policja.gov.pl.