Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Słupsk

Dzięki wsparciu oraz współfinansowaniu projektu ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, możemy po raz kolejny zaprosić wychowanków placówek MOPR oraz Ośrodka Kuratorskiego na Wakacyjne Warsztaty Artystyczne ph. ARTSY-WAKACJE.

Serdecznie dziękujemy.

Przed nami tydzień warsztatów z różnych dyscyplin - taneczne, muzyczne, teatralne, plastyczne, a także seans filmowy oraz spacer przyrodniczy połączony z warsztatami w Parku Klasztorne Stawy. Instruktorzy pomogą nam w nabyciu nowych umiejętności, zapoznamy się z różnymi technikami artystycznymi oraz formami spędzania wolnego czasu, które mogą pomóc poradzić sobie w różnych momentach życia.

Nasz program pomoże w odkrywaniu nowych zainteresowań i pasji. Swoją niespożytą energię będziemy mogli rozładować w dużej ilość aktywnych zajęć.

Zajęcia odbywać się będą w terminie 19-23 lipca 2021 w godz. 10.00-14.00 w Szkole Kultury - planujemy też wyjścia do kina oraz parków w Słupsku.

W czasie półkolonii organizowanych przez Słupski Ośrodek Kultury uczestników będą obowiązywały wytyczne GIS, MZ i MEN zawarte w REGULAMINIE WYPOCZYNKU. Prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM WYPOCZYNKU przed przyprowadzeniem dziecka na zajęcia.

Uwaga - ze względu na regulacje sanitarne prosimy o wyposażenie dzieci w maseczki ochronne na nos i usta.

Dziękujemy za współpracę Komisji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, MOPR, Ośrodkowi Kuratorskiemu oraz Parkowi Wodnemu Trzy Fale.