Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Słupsk

Czym jest czyn karalny, jakie zachowania świadczą o przejawach demoralizacji, kiedy sytuacją nieletniego zajmuje się sąd rodzinny, czym są cyberprzestępstwa i do czego powinien służyć Internet – na te i inne pytania odpowiedzieli policjanci słupskiej komendy, którzy w miniony czwartek przeprowadzili spotkanie z młodzieżą w SP 4 w Słupsku.

Podczas czwartkowego spotkania policjantów słupskiej komendy z uczniami VII klasy SP nr 4 w Słupsku funkcjonariusze szczegółowo omówili ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich, podnieśli temat palącego problemu cyberzagrożeń i wyjaśnili młodzieży, do czego powinien służyć Internet. Celem spotkań jest edukacja młodzieży w zakresie przestępczości nieletnich i uwrażliwienie na zagrożenia w sieci.

W trakcie spotkania policjanci przedstawili wybrane sytuacje ze swojej codziennej służby, pokazujące skutki popełniania czynów zabronionych i zachowań świadczących o demoralizacji prezentowanych przez osoby nieletnie. Uczniowie dowiedzieli się, jakie konsekwencje wyciągają służby w przypadku przestępczości nieletnich, a co za tym idzie, jak niektóre zachowania mogą rzutować na przyszłość.

Policjanci wyraźnie zwrócili też uwagę na kulturę komunikacji on-line. Jak sami przyznali uczniowie, nie jest ona na wysokim poziomie. Funkcjonariusze wyjaśnili, jak pisane obraźliwe słowo może wpłynąć na osobę, do której jest kierowane. Tu obok konsekwencji prawnych, mundurowi sięgnęli po przykłady z życia i przypomnieli uczniom o zdarzeniach tragicznych w skutkach.