Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Słupsk

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku  poszukuje kandydata do pracy na stanowisku bibliotekarskim (praca w systemie dwuzmianowym w godzinach 8:00- 19:00, 
w soboty 9:00 – 15:00); miejsce pracy: Filia nr 6 ul. Romera 6. 
Nowozatrudniony pracownik poza pracami bibliotekarskimi będzie również odpowiedzialny za realizację działań kulturalno-oświatowych skierowanych do dzieci, młodzieży oraz seniorów.
Ponadto kandydata powinny cechować: umiejętność organizacji pracy własnej, umiejętności interpersonalne na wysokim poziomie, wysoka kultura osobista, pracowitość, sumienność i zaangażowanie oraz umiejętność pracy w zespole.
 
Od kandydatów na stanowisko bibliotekarskie oczekujemy:
• wykształcenia wyższego,
• kwalifikacji i umiejętności pedagogicznych,
• wiedzy z zakresu literatury,
• znajomości rynku wydawniczego,
• wysoko rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych,
• umiejętności tworzenia oferty edukacyjnej,
• umiejętności tworzenia i prowadzenia projektów kulturalno-społecznych,
• dobrej organizacji pracy,
• kreatywności,
• dyspozycyjności.
 
Dodatkowymi atutami kandydata będą:
• wykształcenie bibliotekarskie lub doświadczenie w pracy na stanowisku bibliotekarskim,
• znajomości bibliotecznych programów obsługi zbiorów i czytelników (MAK, Libra, Patron, Sowa),
• doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, a także seniorami,
• doświadczenie w zakresie animacji kultury,
• doświadczenie w obsłudze klienta/pracy z czytelnikiem,
• znajomość języka angielskiego.
 
Na stanowisku Pracownika MBP oferujemy:
• pracę w ramach umowy o pracę,
• pracę od poniedziałku do piątku, 8 godzin dziennie,  tj. 40 godzin w tygodniu, soboty zgodnie z ustalonym harmonogramem pracy, 
• wynagrodzenie miesięczne – od 3050,00 zł brutto + ewentualny dodatek  za staż pracy,
 
Przewidywany termin zatrudnienia – styczeń 2022
Dodatkowych informacji na temat specyfiki pracy udziela Pani Kinga Dziwisz – Kierownik Działu Udostępniania Zbiorów  tel. 59 840 58 25.
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o składanie aplikacji poprzez przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Do przesłanych dokumentów należy załączyć klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celach związanych z prowadzoną rekrutacją, w tym także na przetwarzanie mojego wizerunku do celów rekrutacyjnych, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
 
Na Państwa zgłoszenia czekamy do 30 listopada 2021 roku. Po weryfikacji Państwa dokumentów wybrani kandydaci zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu rekrutacji.
-----------------------------------------------------------------------------------
 
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 
1. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku z siedzibą przy ul. Grodzkiej 3, 76-200 Słupsk.
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Paweł Kamiński, z którym można kontaktować się 
e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3. Pani/a dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie przepisów prawa pracy  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 
4. Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Pana/ią w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 
5. W zakresie informacji wskazanych w ogłoszeniu jako niezbędne, zgodnie z Kodeksem Pracy - podanie danych jest obowiązkowe i niezbędne do udziału w procesie rekrutacji. 
Ich niepodanie może uniemożliwić udział w procesie rekrutacji. Podanie danych innych niż wskazane w ogłoszeniu jako wymagane, nie ma wpływu na proces rekrutacji i nie jest niezbędne.
6. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie wskazanym w pkt 4, można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed jej wycofaniem.
7. Dane osobowe udostępniane mogą być podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną i prawną, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem danych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku.
8. Pani/a dane osobowe przechowywane będą do dnia zakończenia procesu rekrutacji. Dokumentacja kandydata, który zostanie zatrudniony, zostanie dołączona do akt osobowych.  Aplikacji nie odsyłamy. 
9. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania. 
10. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
11. Dane osobowe, które są przetwarzane przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.