Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Słupsk

Słupscy policjanci konsekwentnie realizują działania ukierunkowane na walkę z koronawirusem. Regularnie sprawdzają dyscyplinę mieszkańców w zakresie stosowania się do obostrzeń. Tylko w ten weekend mundurowi interweniowali w ponad 250 przypadkach. Z kolei od początku listopada podjęli 1860 interwencji.

Słupscy policjanci nieprzerwanie realizują działania poświęcone walce z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19. W ramach codziennych służb sprawdzają m.in. czy mieszkańcy stosują się do obowiązku zasłaniania ust i nosa w miejscach, gdzie ten nakaz obowiązuje. W odpowiedzi na lekceważące podejście do zagrożenia funkcjonariusze podejmują interwencje.

Wyniki działań pokazują, że nie wszyscy poważnie podchodzą do zagrożenia. Z powodu lekceważącego stosunku do obowiązku zasłaniania ust i nosa w miniony weekend policjanci podjęli ponad 250 interwencji, z czego na blisko 100 osób nałożyli mandaty karne, a w 3 przypadkach sporządzili wnioski o ukaranie do sądu. Od początku miesiąca z kolei interweniowali 1860 razy, mandatem ukarali 605 osób i sporządzili 20 wniosków o ukaranie do sądu.

Policjanci powtarzają apele o stosowanie się do obostrzeń, o zachowanie środków ostrożności i stosowanie się do obowiązujących przepisów. Pamiętajmy, że pandemia nie zniknęła, a zdrowie nasze i naszych najbliższych zależy w dużej mierze od odpowiedzialnej postawy. Nie zapominajmy o maseczkach, o dezynfekcji rąk i utrzymywaniu dystansu społecznego. Dla dobra nas wszystkich funkcjonariusze stale będą kontynuować swoje działania.

  • policjant w trakcie kontroli w placówce handlowej