Policjanci z Komendy Miejskiej w Słupsku podsumowali kolejny rok funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Tylko w 2021 roku użytkownicy tego narzędzia wskazali ponad 2 tysiące miejsc, w których ich zdaniem doszło do zaistnienia różnego rodzaju nieprawidłowości. Każdy z tych sygnałów został przez funkcjonariuszy sprawdzony.

Od początku funkcjonowania KMZB policjanci otrzymali blisko 9 tysięcy zgłoszeń. Ponad 5 tysięcy potwierdzonych zgłoszeń od początku istnienia narzędzia to dane pokazujące, że mieszkańcy powiatu słupskiego od wielu lat korzystają z możliwości komunikacji z Policją za pomocą Internetu, a funkcjonariusze sprawdzają i stale reagują na występujące zagrożenia. W minionym roku słupscy policjanci odnotowali ponad 2000 zgłoszeń, w których użytkownicy narzędzia zgłaszali różne nieprawidłowości. Ponad 70% zgłoszeń okazało się potwierdzonych i w zdecydowanej większości przypadków zostały one wyeliminowane.

Akty wandalizmu, miejsca grupowania się małoletnich, niszczenie zieleni, nieprawidłowe parkowanie lub oznakowanie drogi, używanie środków odurzających czy spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym to tylko część zagrożeń, jakie można zgłaszać Policji za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. W minionym roku mieszkańcy najczęściej informowali o nieprawidłowościach związanych z parkowaniem – 44%, przekraczaniem dozwolonej prędkości – 20% oraz spożywaniem alkoholu w miejscach niedozwolonych - 8%. W ponad 1300 przypadkach, w wyniku zdecydowanych działań policjantów, zagrożenia zostały wyeliminowane.
Funkcjonariusze za każdym razem otrzymując sygnał, sprawdzali zgłoszenia. Kwestie nieprawidłowego parkowania funkcjonariusze ruchu drogowego i dzielnicowi omawiali z mieszkańcami podczas pełnienia codziennej służby w miejscach zagrożonych. Funkcjonariusze rozmawiali również z przedstawicielami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, na których terenie zostały naniesione zagrożenia. Każde zgłoszenie za każdym razem wiązało się ze zdecydowaną reakcją policjantów. Wszystkie potwierdzone miejsca występowania zagrożeń zostały objęte częstszymi kontrolami przez funkcjonariuszy, a sprawcy wykroczeń ponosili konsekwencje prawne.

Zachęcamy do korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Dzięki współdziałaniu oraz wymianie informacji pomiędzy mieszkańcami a mundurowymi skuteczniej osiągnie się wymierne efekty zmierzające do poprawy naszego wspólnego bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania. Pamiętajmy jednak, że mapa nie służy do zgłaszania pilnej potrzeby! W tego typu przypadkach należy dzwonić na numery alarmowe.