Komenda Miejska Policji w Słupsku objęła honorowy patronat nad organizowanym przez Akademię Pomorską w Słupsku konkursem dotyczącym BEZPIECZEŃSTWA W CYBERPRZESTRZENI. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na tematykę bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz umiejętnego korzystania z zasobów Internetu, wyszukiwania wartościowych treści, a także na kwestie związane z przejawami cyberprzemocy i przestępstwami dokonywanymi w sieci.

Słupscy policjanci stale prowadzą działania, które mają zwrócić uwagę na problematykę prawidłowego i przede wszystkim bezpiecznego korzystania z Internetu. Tym razem Komenda Miejska Policji w Słupsku objęła honorowy patronat nad organizowanym przez Zakład Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego i Zarządzania Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz studentów kierunku Inżynieria Cyberprzestrzeni konkursem. Konkurs jest skierowany do wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych w województwie pomorskim, a uczestnicy będą mieli za zadanie rozwiązać test wiedzy za pośrednictwem platformy e-learningowej. Wygrywa uczestnik, który zdobędzie najwięcej punktów i którego łączny czas odpowiedzi na wszystkie pytania będzie najkrótszy.

Laureaci konkursu wezmą udział w specjalistycznych warsztatach z obszaru bezpieczeństwa cyberprzestrzeni oraz otrzymają atrakcyjne nagrody pieniężne i rzeczowe. Organizator przewiduje również nagrodę dla szkoły, której przedstawiciel zajmie pierwsze miejsce.

30 maja 2022 odbędzie się próbny test na internetowej platformie, a 31 maja 2022 roku o godzinie 11:00 test konkursowy. Wszystkie informacje na temat konkursu wraz z regulaminem i formularzami są dostępne na stronie IBiZ Akademii Pomorskiej www.biz.apsl.edu.pl. Serdecznie zapraszamy do udziału.