Dzisiaj pomorscy policjanci wezmą udział w wojewódzkich działaniach pod nazwą „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Funkcjonariusze zwrócą szczególną uwagę na zachowanie kierujących wobec niechronionych uczestników ruchu. Celem działań jest zmniejszenie ilości zdarzeń drogowych z udziałem osób pieszych oraz rowerzystów.

Policjanci odpowiedzialni za bezpieczeństwo na drogach zwrócą szczególną uwagę na miejsca, gdzie najczęściej dochodzi do poważnych zdarzeń z udziałem pieszych i rowerzystów. Funkcjonariusze patrolują między innymi rejony przejść dla pieszych czy przejazdów rowerowych. Pamiętajmy, że kierujący ma obowiązek zachować szczególną ostrożność, zbliżając się do wyznaczonego przejścia czy przejazdu dla rowerzystów. Przypominamy również o obowiązku sygnalizowania kierunku jazdy przez kierujących jednośladem poprzez wyciągnięcie ręki. Zasada ta obowiązuje również wtedy, kiedy poruszamy się cały czas drogą dla rowerów. Dajmy innym siebie zauważyć.  

Celem prowadzonych działań jest przede wszystkim uświadomienie kierowców o nieszczęśliwych następstwach zdarzeń z udziałem niechronionych uczestników ruchu oraz przypomnienie, że piesi i rowerzyści są pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego!

Te podstawowe zasady relacji pomiędzy kierującymi a pieszym i rowerzystą pozwolą nam bezpieczniej poruszać się po wspólnych drogach.