Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku wzięli wczoraj udział w szkoleniu, które dotoczyło ochrony praw zwierząt. Przedstawiciele Straży Ochrony Zwierząt w Słupsku omówili przepisy oraz obowiązujące procedury w przypadku kiedy podczas interwencji funkcjonariusze mają do czynienia ze zwierzętami. Podczas spotkania podsumowano także kwestie dotychczasowej współpracy mundurowych z przedstawicielami organizacji społecznych, działających na rzecz ochrony praw zwierząt.

We wtorek w auli Komendy Miejskiej Policji w Słupsku odbyło się szkolenie dla funkcjonariuszy, którzy na co dzień pełnią służbę w komórkach prewencyjnych i ruchu drogowego. To właśnie ci policjanci podczas codziennej służby podejmują interwencje m.in. wobec osób, które nie przestrzegają praw zwierząt.  Inspektorzy ds. Ochrony Zwierząt ze Straży Ochrony Zwierząt w Słupsku przedstawili obowiązujące procedury związane z zapewnieniem ochrony praw zwierząt, a także przekazali informacje dotyczące bieżącego orzecznictwa sądowego.

Policjanci w trakcie szkolenia włączyli się w dyskusję i omówili przypadki interwencji dotyczących zwierząt, z którymi mieli do czynienia podczas służby. Wiedza z zakresu ochrony zwierząt wzbogacona w czasie szkolenia zostanie wykorzystana przez słupskich funkcjonariuszy, a kolejne tego typu spotkania będą organizowane regularnie.

Apelujemy do wszystkich osób o przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących praw zwierząt, a w szczególności o troskę i opiekę nad nimi. Nie można być obojętnym wobec krzywdy zwierząt, a każdą niepokojącą sytuację należy natychmiast zgłaszać do odpowiednich służb.