Spotkanie z Pomorskim Kuratorem Oświaty w Słupsku – Kryger i Bieniasz-Krzywiec w UM
Słupsk na edukacyjnej mapie Pomorza - wizyta Pomorskiego Kuratora Oświaty w naszym mieście
  1. Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Prezydentka Miasta Słupska, gościła Grzegorza Krygera, Pomorskiego Kuratora Oświaty.
  2. W wizycie uczestniczyli również Romuald Bieniasz-Krzywec, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Słupsku, Marta Makuch, Wiceprezydentka Słupska, oraz Anna Sadlak, Dyrektorka Wydziału Edukacji.
  3. Spotkanie skupiło się na omówieniu długofalowej współpracy między organami oświaty oraz na zagadnieniach związanych z edukacją i szkolnictwem w Słupsku.

W dzień jak co dzień, nasze miasto nie ustaje w dążeniu do doskonałości edukacyjnej. W ramach tego założenia, Słupsk miał zaszczyt gościć w swych murach wysoko postawionego przedstawiciela państwa odpowiedzialnego za nadzór nad oświatą. Ta specjalna wizyta nie tylko uświetniła dzień, ale również otworzyła nowe możliwości dla przyszłości edukacji w naszym mieście, snując mosty współpracy, które w przyszłości mogą zaowocować wyjątkowymi inicjatywami edukacyjnymi.

Atmosfera spotkania była nie tylko oficjalna, ale również serdeczna, wskazująca na chęć budowania trwałych relacji między władzami miasta a kuratorium oświaty. To, co czyni edukację w Słupsku wyjątkową, to nie tylko infrastruktura czy programy nauczania, ale przede wszystkim ludzie – zarówno ci na najwyższych szczeblach, jak i każdy nauczyciel oraz uczące się dziecko. Ten dzień był kolejnym krokiem w kierunku doskonalenia tego, co najcenniejsze w naszym społeczeństwie – kapitału ludzkiego.

Współpraca między samorządem a kuratorium nie ogranicza się jednak tylko do oficjalnych spotkań. To ciągła wymiana doświadczeń, dialog i wsparcie, które mają na celu nie tylko podnoszenie jakości nauczania, ale również adaptację edukacji do szybko zmieniającego się świata. Dążenie do doskonałości, innowacyjność i otwartość na zmiany stają się dziś kluczowymi elementami strategii rozwoju oświaty w Słupsku.

Ta wyjątkowa wizyta zapisze się zatem w annałach miasta nie tylko jako wydarzenie dnia, ale jako moment, który może przynieść długofalowe skutki dla przyszłych pokoleń uczących się w Słupsku. To kolejny krok w kierunku budowania silnej i innowacyjnej wspólnoty edukacyjnej na Pomorzu.


Według informacji z: Urząd Miejski w Słupsku