Starostwo Powiatowe w Słupsku podsumowuje 5 lat transportu zbiorowego
W ciągu ostatnich kilku lat, Powiat Słupski dokonał imponujących inwestycji w sektor transportu zbiorowego, znacząco podnosząc jakość życia mieszkańców i ich mobilność. Od zakupu nowoczesnych autobusów po pozyskanie rekordowych środków na rozwój, przedstawiamy pełen obraz działań, które zmieniają oblicze lokalnych podróży.
  1. W ostatnich 5 latach Powiat Słupski zainwestował ponad 43 mln zł w transport zbiorowy.
  2. Zakupiono 10 nowych autobusów za ponad 11,5 mln zł z dofinansowania Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Polski Ład.
  3. Pozyskano dofinansowanie w wysokości 26 mln zł.
  4. Gminy powiatu wsparły finansowo transport zbiorowy kwotą ponad 5,6 mln zł.
  5. Dzięki tym działaniom, z transportu skorzystało 5,1 mln pasażerów.
  6. W 2024 roku Powiat Słupski uzyskał rekordowe dofinansowanie 131 mln zł na rozwój transportu zbiorowego na najbliższe 10 lat.
  7. Złożono wniosek o dofinansowanie na zakup 15 niskoemisyjnych autobusów hybrydowych.
  8. Podpisano umowy z operatorami PKS w Słupsku i NordExpress na realizację przewozów na liniach powiatowych.

W ramach konferencji prasowej z udziałem ważnych osobistości z regionu, w tym starosty Marcin Kowalczyka i wicestarosty Rafała Konona, zarysowano osiągnięcia i plany dotyczące transportu zbiorowego. To spotkanie stało się okazją do podsumowania efektów współpracy między różnymi poziomami administracji oraz do przedstawienia strategii na przyszłość.

Warto podkreślić, że te działania nie tylko znacząco poprawiają dostęp do transportu zbiorowego dla mieszkańców, ale także przyczyniają się do ochrony środowiska poprzez inwestowanie w nowoczesne, niskoemisyjne rozwiązania transportowe. Nowe autobusy hybrydowe to krok w stronę ekologiczniejszej przyszłości i poprawy komfortu podróżowania.

Rekordowe dofinansowanie w wysokości 131 mln zł, o którym wspomniał starosta, umożliwi dalszy rozwój i modernizację transportu zbiorowego. To zapewni mieszkańcom stabilne i wygodne połączenia, odpowiadające na bieżące potrzeby pasażerów. Umowy z operatorami transportowymi na kolejny rok to gwarancja ciągłości i efektywności świadczonych usług.

Wszystkie te działania stanowią dowód na to, że Powiat Słupski skutecznie wykorzystuje dostępne środki finansowe na rozwój infrastruktury transportowej, co bez wątpienia przekłada się na wyższą jakość życia mieszkańców. Wzrost liczby pasażerów korzystających z transportu zbiorowego jest najlepszym dowodem na skuteczność tych działań i zachętą do dalszych inwestycji w tym kierunku.


Opierając się na: Starostwo Powiatowe w Słupsku