Seniorzy w Słupsku walczą z uzależnieniami i przemocą przez aktywność
Wspólne działania przeciwko przemocy domowej i uzależnieniom zyskują nowy wymiar dzięki zaangażowaniu seniorów. Inicjatywa Stowarzyszenia Seniorów Ziemi Słupskiej ALTERNATYWA, obejmująca tworzenie filmu promującego aktywne spędzanie czasu, pokazuje, jak ważne jest integracyjne podejście do tych poważnych problemów społecznych.
  1. Premiera filmu z okazji 3. rocznicy Stowarzyszenia Seniorów Ziemi Słupskiej ALTERNATYWA.
  2. Projekt wspierany przez budżet miasta w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki.
  3. Film jako środek przeciwdziałania samotności, uzależnieniom i przemocy domowej.
  4. Produkcja realizowana przez BRAVURA film Piotr Ziębakowski.

W obliczu współczesnych wyzwań, jakimi są samotność, uzależnienia czy przemoc domowa, społeczności lokalne szukają skutecznych sposobów na ich przezwyciężanie. Nietypowym, lecz niezwykle ważnym elementem w tej walce okazuje się aktywność seniorów. Stowarzyszenie Seniorów Ziemi Słupskiej ALTERNATYWA postanowiło podejść do problemu z kreatywną stroną, angażując najstarszych mieszkańców w produkcję filmu, który promuje aktywne i zdrowe sposoby spędzania wolnego czasu.

5 marca br. miała miejsce wyjątkowa premiera, która zbiegła się z obchodami trzecich urodzin Stowarzyszenia. Film, będący owocem ich pracy, to nie tylko zapis aktywności i pasji seniorów, ale również mocny przekaz społeczny. Wskazuje on na wartość aktywności fizycznej i intelektualnej w profilaktyce problemów takich jak uzależnienia czy przemoc w rodzinie. Jest to podkreślenie, że każdy, bez względu na wiek, może przyczynić się do budowania zdrowszej i bezpieczniejszej społeczności.

Projekt ten został sfinansowany z budżetu miasta, co pokazuje, jak ważne jest instytucjonalne wsparcie dla inicjatyw zmierzających do poprawy jakości życia mieszkańców. Współpraca pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi, takimi jak Stowarzyszenie Seniorów Ziemi Słupskiej ALTERNATYWA, demonstruje, że kompleksowe podejście do problemów społecznych przynosi wymierne efekty.

Na koniec warto wspomnieć, że za stworzenie tego poruszającego filmu odpowiada BRAVURA film Piotr Ziębakowski. Jego praca jest dowodem na to, że sztuka i media mogą być potężnym narzędziem w edukacji i profilaktyce społecznej. Warto więc poświęcić chwilę, by zobaczyć ten film i przemyśleć, jak każdy z nas może przyczynić się do budowania lepszego świata.


Opierając się na: Urząd Miejski Słupsk