UM <a href=Słupsk informuje: Gdzie oddać przeterminowane leki?" style="margin-bottom: 10px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;">
W trosce o środowisko i nasze zdrowie: gdzie oddać przeterminowane leki?

W obliczu rosnącej świadomości ekologicznej i dbałości o zdrowie publiczne, istotnym jest, aby każdy z nas wiedział, gdzie może bezpiecznie oddać przeterminowane leki. Miasto oferuje mieszkańcom łatwo dostępne punkty, gdzie można pozbyć się niepotrzebnych medykamentów, chroniąc przy tym nasze środowisko przed potencjalnie szkodliwymi substancjami.

  1. Apteki w mieście posiadają specjalne pojemniki na przeterminowane leki.
  2. Przeterminowane leki można również dostarczyć do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
  3. Punkty te są otwarte od poniedziałku do soboty, w godzinach dostosowanych do potrzeb mieszkańców.
  4. Lista aptek przyjmujących przeterminowane medykamenty jest szeroka i zróżnicowana, co ułatwia dostępność usługi.

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, apteki na terenie naszego miasta udostępniają specjalne pojemniki, do których można bez obaw wrzucać przeterminowane leki. Jest to wygodne rozwiązanie, pozwalające na odpowiedzialne pozbycie się medykamentów, które straciły swoją datę ważności.

Dodatkowo, dla osób, które preferują inną formę pozbycia się niepotrzebnych leków, miasto oferuje możliwość korzystania z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Znajdują się one przy ulicach Bałtyckiej 11a oraz Szczecińskiej 112, a ich godziny otwarcia – od poniedziałku do piątku od 7:00 do 18:00 oraz w soboty od 7:00 do 15:00 – są dostosowane tak, aby każdy miał możliwość skorzystania z tej opcji.

Oto lista aptek, które przystąpiły do inicjatywy i oferują miejsce na bezpieczne pozbycie się przeterminowanych leków:

  • Apteka Pod Emką, Apteka Pod Gryfem, Apteka Vitae, Apteka Gemini, aż po Aptekę Cefarm 36,6 – to tylko niektóre z miejsc, gdzie mieszkańcy mogą oddać przeterminowane leki.

Zachęcamy do korzystania z tej ekologicznej i zdrowej praktyki, która przyczynia się do ochrony naszego środowiska oraz zapewnia bezpieczne pozbycie się leków, które już nie będą używane. Pamiętajmy, że odpowiedzialne postępowanie z przeterminowanymi medykamentami to krok w stronę zdrowszej przyszłości dla nas wszystkich.


Wg inf z: UM Słupsk