Robert Biedroń w spotkaniu z uczniami zawodówek Słupska - dialog o przyszłości i równości
W sercu naszego miasta, w murach Ratusza, odbyło się wyjątkowe spotkanie, które zgromadziło młodzież z lokalnych szkół zawodowych oraz wybitnego gościa - Roberta Biedronia, Posła do Parlamentu Europejskiego i byłego Prezydenta Miasta. Dyskusja koncentrowała się na kluczowych dla przyszłości Europy i naszej lokalnej społeczności tematach, takich jak Zielony Ład, wsparcie Ukrainy, czy suwerenność państw członkowskich. To wydarzenie nie tylko umożliwiło uczniom głębsze zrozumienie polityki europejskiej, ale również dało im szansę na bezpośredni dialog z doświadczonym politykiem.
  1. Spotkanie z Robertem Biedroniem, Posłem do Parlamentu Europejskiego.
  2. Otwarcie wydarzenia przez Prezydentkę Miasta.
  3. Dyskusja na temat Unii Europejskiej: Zielony Ład, pakt migracyjny, zmiany klimatyczne.
  4. Aktywny udział młodzieży w dialogu z europosłem.

Wydarzenie to było nie tylko okazją do spotkania z cenionym politykiem, ale również stanowiło platformę dla młodych ludzi, aby wyrazić swoje opinie i zadać pytania dotyczące przyszłości Europy. Prezydentka miasta, Krystyna Danilecka-Wojewódzka, wraz z zastępcami i przedstawicielami Wydziału Edukacji, podkreślali znaczenie takich spotkań dla rozwoju świadomości obywatelskiej wśród młodzieży.

Tematyka rozmów była szeroka i dotyczyła przede wszystkim aktualnych wyzwań stojących przed Unią Europejską, jak również konkretnych działań, które mogą wpłynąć na przyszłość naszego kontynentu. Szczególną uwagę poświęcono Zielonemu Ładowi, inicjatywie, która ma kluczowe znaczenie dla walki ze zmianami klimatycznymi i promowania zrównoważonego rozwoju.

Spotkanie zakończyło się wspólnym zdjęciem, które na długo zostanie w pamięci uczestników jako symbol otwartości i dialogu między pokoleniami. Inicjatywa ta pokazuje, jak ważne jest, aby młodzi ludzie byli zaangażowani w dyskusje na temat przyszłości, w której będą żyć, i mieli możliwość wyrażania swoich poglądów na temat kierunków rozwoju społeczeństwa i polityki.

Spotkanie z Robertem Biedroniem w Ratuszu to doskonały przykład na to, jak lokalna społeczność może aktywnie uczestniczyć w ważnych dla Europy dyskusjach. To również dowód na to, że młodzież z naszego miasta jest gotowa i chętna do włączania się w dialog na tematy, które będą miały bezpośredni wpływ na ich przyszłość. Niech to wydarzenie będzie inspiracją dla nas wszystkich do dalszego angażowania się w życie społeczne i polityczne.


Opierając się na: UM Słupsk