Powiat Słupski laureatem tytułu
Wyróżnienie na ogólnopolskim poziomie to powód do dumy dla mieszkańców powiatu słupskiego. Nasz region zdobył prestiżowe II miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Związku Powiatów Polskich za 2023 rok, co jest potwierdzeniem wysokiej jakości zarządzania i zaangażowania w rozwój lokalny. Dodatkowo, tytuł "Super Powiat 2023" stanowi wyraz uznania dla naszego zaangażowania w realizację zadań na rzecz społeczności.
  1. Powiat słupski został wyróżniony w Ogólnopolskim Rankingu Związku Powiatów Polskich za 2023 rok.
  2. Zdobył II miejsce w kategorii powiatów od 60 tys. do 120 tys. mieszkańców.
  3. Otrzymał tytuł "Super Powiat 2023" za największy procent realizacji zadań.
  4. Ranking ocenia samorządy według 57 kryteriów w siedmiu grupach tematycznych.

Nasz region odznacza się nie tylko pięknymi krajobrazami i bogatą historią, ale także skutecznym i innowacyjnym zarządzaniem, co ostatnio znalazło potwierdzenie na ogólnopolskim forum. Wśród powiatów liczących od 60 tys. do 120 tys. mieszkańców, nasz powiat z dumą zajął drugie miejsce, ustępując jedynie powiatowi raciborskiemu, a wyprzedzając piotrkowski. To wyjątkowe osiągnięcie jest wynikiem ciężkiej pracy i zaangażowania na wielu płaszczyznach rozwoju lokalnego.

Ranking, w którym nasz powiat został tak wysoko oceniony, jest organizowany przez Związek Powiatów Polskich i jest jedynym tego typu przedsięwzięciem w Polsce. Ocenia on samorządy na podstawie 57 kryteriów, które obejmują różnorodne aspekty działalności samorządowej, od rozwoju i funduszy, przez politykę społeczną i zdrowotną, edukację, kulturę i sport, aż po działania ekologiczne i promocyjne. W tym konkursie każdy detal ma znaczenie, a zdobyte punkty świadczą o kompleksowym podejściu do zarządzania powiatem.

Otrzymanie tytułu "Super Powiat 2023" stanowi dodatkowe wyróżnienie dla naszego samorządu. Jest to potwierdzenie, że działania podejmowane w naszym powiecie są zauważone i doceniane na szczeblu krajowym. To również zachęta do dalszego, jeszcze intensywniejszego działania na rzecz mieszkańców i rozwoju naszego regionu. Niech to osiągnięcie będzie dla nas wszystkich, mieszkańców powiatu słupskiego, powodem do dumy i motywacją do dalszego działania.


Na podst. Powiat Słupsk