Pomorskie przyjęło Plan Integracji Migrantów w ramach projektu EU-BELONG
Województwo Pomorskie przedstawia nową strategię integracji migrantów

W związku z rosnącymi wyzwaniami migracyjnymi w Europie, władze województwa pomorskiego podjęły decyzję o wdrożeniu nowego Planu Strategicznego międzykulturowej integracji migrantów. Dokument, który powstał dzięki współpracy z regionalnymi interesariuszami, ma za zadanie usprawnić procesy integracyjne w regionie.

  1. Adopcja Planu Strategicznego przez Zarząd Województwa Pomorskiego.
  2. Współpraca z publicznymi i prywatnymi partnerami w celu wzmocnienia integracji.
  3. Ustandaryzowanie działań w zakresie regionalnej polityki migracyjnej.
  4. Skupienie się na zasadach równości, różnorodności i pozytywnej interakcji.

Plan Strategiczny ma na celu nie tylko reagowanie na bieżące potrzeby, ale również przeciwdziałanie przyszłym wyzwaniom, które mogą wynikać z międzynarodowej dynamiki migracyjnej. U podstaw jego stworzenia leży przekonanie, że skuteczna integracja migrantów może znacząco przyczynić się do rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.

W odpowiedzi na zwiększone potrzeby integracyjne, Plan zakłada stworzenie przejrzystego i efektywnego systemu, który będzie wspierał migrantów w adaptacji do nowego środowiska, jednocześnie promując wartości takie jak równość i różnorodność. Wszystko to ma sprzyjać budowaniu społeczności opartej na wzajemnym szacunku i współpracy.

Zachęca się mieszkańców województwa pomorskiego do aktywnego uczestnictwa w procesach integracyjnych i wykorzystania nowych możliwości, które otwiera przed nimi Plan Strategiczny. Jest to krok w kierunku budowania bardziej otwartego i zintegrowanego społeczeństwa, które potrafi czerpać z doświadczeń i kultur swoich członków.


Na podst. Urząd Miejski Słupsk