Rusza rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Słupsku na rok 2024/2025
Wkrótce rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na nowy rok szkolny 2024/2025. To idealny moment dla uczniów i ich rodziców, by dokładnie zapoznać się z dostępnymi opcjami edukacyjnymi oraz przygotować niezbędne dokumenty.
  1. Rekrutacja startuje 15 maja 2024 r. i obejmie 15 szkół ponadpodstawowych.
  2. Wymagane dokumenty, w tym świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz wyniki egzaminu ósmoklasisty, należy dostarczyć do 5 lipca 2024 r.
  3. Ostateczny termin na potwierdzenie woli przyjęcia to 19 lipca 2024 r. do godziny 15:00.
  4. Finalne listy zakwalifikowanych oraz przyjętych uczniów zostaną opublikowane odpowiednio 12 i 22 lipca 2024 r. o godzinie 9:00.

Proces rekrutacji będzie w pełni elektroniczny dzięki systemowi OMIKRON, który umożliwia stałe śledzenie postępów i dostęp do aktualnych informacji o szkołach i dostępnych miejscach. To nowoczesne narzędzie znacząco ułatwia zarówno kandydatom, jak i ich opiekunom, kontrolę nad procesem rekrutacyjnym.

Warto pamiętać, że decyzje o wyborze szkoły i profilu klasy powinny być przemyślane. Jak podkreślają organizatorzy, zmiana profilu po rozpoczęciu roku szkolnego może być utrudniona z powodu ograniczonej liczby miejsc.

Dokładny harmonogram rekrutacji oraz więcej szczegółów można znaleźć na oficjalnej stronie rekrutacyjnej, a wszelkie zmiany i aktualizacje będą na bieżąco publikowane. To esencjalne informacje dla każdego przyszłego ucznia szkoły ponadpodstawowej, które pomogą w bezproblemowym przejściu przez proces rekrutacyjny.


Źródło: Urząd Miejski Słupsk