Konkurs plastyczny dla dzieci: Kino w oczach najmłodszych
Kino REJS już od ponad dwóch dekad organizuje konkurs plastyczny dla najmłodszych, promujący nie tylko sztukę filmową, ale i kreatywność dzieci. W tym roku zapraszamy do udziału w 47. edycji konkursu "Kino w oczach dziecka".
  1. Termin nadsyłania prac: do 7 czerwca 2024
  2. Wernisaż wystawy i wręczenie nagród: 20 czerwca 2024
  3. Konkurs dla uczniów szkół podstawowych z powiatu słupskiego
  4. Prace inspirowane filmami z kina REJS

Kino REJS, działające w ramach Słupskiego Ośrodka Kultury, od wielu lat daje młodym artystom możliwość wyrażenia swoich emocji i wrażliwości poprzez sztukę. Konkurs "Kino w oczach dziecka" to nie tylko okazja do obejrzenia wartościowych filmów, ale także do pogłębiania zainteresowań plastycznych i rozwijania talentów.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych z całego powiatu słupskiego. Prace będą oceniane w różnych kategoriach wiekowych, co daje szansę na dostosowanie poziomu trudności do możliwości uczestników. Kategorie obejmują edukację wczesnoszkolną oraz klasy I-III, IV-VI, VII-VIII. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie trzy prace, które powinny być wykonane w formacie A3, technikami rysunku lub malarstwa.

Organizatorzy podkreślają, że istotnym elementem konkursu jest inspiracja filmami obejrzanymi w kinie REJS. To właśnie one mają stać się motywem przewodnim prac plastycznych. Warto zwrócić uwagę, że prace nie mogą być wypukłe ani zawierać naklejonych elementów. Wszystkie prace muszą być oryginalne, wcześniej niepublikowane i nieprzedstawiane na innych konkursach.

Termin nadsyłania prac upływa 7 czerwca 2024 roku. Wernisaż wystawy połączony z wręczeniem nagród odbędzie się 20 czerwca 2024 roku o godzinie 14:00 w sali Tango, która znajduje się w holu kina REJS. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć prace młodych artystów i docenić ich talent.

Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do publikacji nadesłanych prac, które staną się ich własnością. Prace będą prezentowane w siedzibie Słupskiego Ośrodka Kultury oraz na stronie internetowej konkursu, a także mogą być publikowane na platformach społecznościowych takich jak Instagram i Facebook.

Wszystkie prace powinny być opatrzone opisem zawierającym dane autora: imię i nazwisko, klasa, nazwa i adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna oraz tytuł filmu, który był źródłem inspiracji. Prace wraz z wypełnioną Kartą Zgłoszenia Uczestnika i podpisaną klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres kina REJS.

„Kino w oczach dziecka” to konkurs nieustający, który rozstrzygany jest dwa razy do roku – w czerwcu i grudniu. Zachęcamy wszystkich młodych artystów do udziału i czekamy na Wasze zgłoszenia!


Na podstawie: SOK