Transport dla niepełnosprawnych podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego 9 czerwca
Prezydent Miasta Słupska organizuje bezpłatny transport dla osób z niepełnosprawnościami, aby umożliwić im udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Usługa ta będzie dostępna 9 czerwca 2024 roku.
  1. Bezpłatny transport dla osób z niepełnosprawnościami.
  2. Transport dostępny od 9:00 do 19:00.
  3. Koordynacja przez Urząd Miejski w Słupsku.
  4. Konieczność wcześniejszego kontaktu telefonicznego.

W dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 9 czerwca 2024 roku, osoby z niepełnosprawnościami będą mogły skorzystać z bezpłatnego transportu do komisji wyborczych. Inicjatywa ta ma na celu zapewnienie wszystkim mieszkańcom równych szans w uczestnictwie w demokratycznym procesie wyborczym.

Transport będzie dostępny w godzinach od 9:00 do 19:00. Aby skorzystać z tej usługi, osoby zainteresowane muszą skontaktować się telefonicznie z Centrum telefonicznym Urzędu Miejskiego w Słupsku pod numerem (59) 84 88 321, w godzinach od 8:00 do 18:00 w dniu wyborów.

Koordynatorem akcji jest Urząd Miejski w Słupsku, który współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Domem Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” oraz Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym im. UNICEF. Dzięki tej współpracy, osoby z niepełnosprawnościami mogą liczyć na wsparcie i pomoc w dotarciu do lokali wyborczych.

„Osoby z niepełnosprawnościami, które chciałyby skorzystać z oferowanego transportu winny kontaktować się telefonicznie w dniu 9 czerwca br. z Centrum telefonicznym Urzędu Miejskiego w Słupku pod nr (59) 84 88 321 w godzinach 8:00-18:00” – informuje Urząd Miejski w Słupsku.

To ważne, aby każdy mieszkaniec miał możliwość oddania głosu, niezależnie od swojej mobilności. Zachęcamy wszystkie osoby, które mogą potrzebować pomocy w dniu wyborów, do skorzystania z tej usługi.


UM Słupsk