Konkurs dla NGO na szkolenie i współzawodnictwo w ekstraklasie koszykówki mężczyzn
Prezydent miasta ogłosił nowy konkurs dla organizacji pozarządowych, który ma na celu wsparcie i upowszechnianie kultury fizycznej. To doskonała okazja dla lokalnych NGO, aby zaangażować się w rozwój sportu na najwyższym poziomie.
  1. Konkurs dotyczy szkolenia i współzawodnictwa sportowego.
  2. Projekt obejmuje ekstraklasę koszykówki mężczyzn.
  3. Realizacja zadania przewidziana jest od stycznia 2025 do czerwca 2026.

Prezydent miasta zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert na realizację zadania publicznego związanego z prowadzeniem szkolenia i współzawodnictwa sportowego w ekstraklasie koszykówki mężczyzn. Konkurs ten jest częścią strategii miasta mającej na celu promocję aktywności fizycznej i sportu wśród mieszkańców.

Projekt, który ma być realizowany od 1 stycznia 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku, obejmuje szeroki zakres działań związanych z profesjonalnym szkoleniem sportowców oraz organizacją zawodów na najwyższym poziomie. To wyjątkowa szansa dla lokalnych organizacji, aby przyczynić się do rozwoju sportu w naszym mieście.

Inicjatywa ta ma na celu nie tylko podniesienie poziomu sportowego, ale również integrację społeczności lokalnej poprzez wspólne kibicowanie i uczestnictwo w wydarzeniach sportowych. Wsparcie dla takich projektów jest kluczowe dla budowania silnych więzi społecznych i promowania zdrowego stylu życia.

Organizacje zainteresowane udziałem w konkursie powinny przygotować szczegółowe oferty, które będą oceniane pod kątem merytorycznym oraz zgodności z celami konkursu. To doskonała okazja, aby lokalne NGO mogły pokazać swoje możliwości i zaangażowanie w rozwój sportu na najwyższym poziomie.


Urząd Miejski w Słupsku